MONKEY POD SLAB

K18984-01.jpg
K18984CEN-9.JPG
K18984CEN-10.JPG
K18984CEN-2.JPG
K18984CEN-3.JPG
K18984CEN-4.JPG
K18984CEN-8.JPG
K18984-01.jpg
K18984CEN-9.JPG
K18984CEN-10.JPG
K18984CEN-2.JPG
K18984CEN-3.JPG
K18984CEN-4.JPG
K18984CEN-8.JPG

MONKEY POD SLAB

1,672.00

2” x 43-55“ x 130”

ITEM# K18984CEN

Add To Cart

MONKEY POD SLAB

2” x 43-55” x 130”

Kiln Dried

CNC Flattened

ITEM# K18984CEN