MONKEY POD SLAB

K18948-01.jpg
K18948CEN-7.JPG
K18948CEN-8.JPG
K18948CEN-4.JPG
K18948CEN-2.JPG
K18948CEN-3.JPG
K18948CEN-6.JPG
K18948-01.jpg
K18948CEN-7.JPG
K18948CEN-8.JPG
K18948CEN-4.JPG
K18948CEN-2.JPG
K18948CEN-3.JPG
K18948CEN-6.JPG

MONKEY POD SLAB

1,558.00

2” x 35.5-54“ x 127”

ITEM# K18948CEN

Add To Cart

MONKEY POD SLAB

2” x 35.5-54” x 127”

Kiln Dried

CNC Flattened

ITEM# K18948CEN