PAROTA SLAB

K18032-01.jpg
K18032-5.JPG
K18032-1-edit.jpg
K18032-3.JPG
K18032-2-crop2.jpg
K18032-4-edit.jpg
K18032-01.jpg
K18032-5.JPG
K18032-1-edit.jpg
K18032-3.JPG
K18032-2-crop2.jpg
K18032-4-edit.jpg

PAROTA SLAB

1,008.00

2” x 49-51” x 81”

ITEM# K18032

Add To Cart

PAROTA SLAB

2” x 48-51” x 81”

Kiln Dried

ITEM# K18032